Jump to content

Bűnevés, egy bizarr foglalkozás

2018. 08. 29. 19:00

Mindig is léteztek olyan hivatások, szakmák, amelyeket kevesen vállaltak magukra veszélyességük miatt, vagy épp úgy ítélték meg, hogy az gusztustalan, undorító, félelmetes stb.

Ma is vannak olyan munkák, amelyeket talán csak azért emlegetünk gyermekeink számára, hogy nagyobb motivációt jelentsen számukra a tanulás. A mások szemetének összeszedése, a kukák kiürítése nem a leghálásabb munkakört jelenti, mégis örüljünk annak, hogy valaki ezt is megcsinálja. A régi korokban azonban voltak olyan hivatások, amelyek ma már nem létezők. Mivel az ember gyarló, így bűnöket is elkövet, a bűnevőknek pedig volt dolguk rendesen. Bizony a múltban létezett egy olyan hivatás, hogy bűnevés. Ez a személy magára vállalta mások bűneit. Bűnbocsánat nélkül meghalni félelmetes volt a régi kor emberei számára, hiszen aki nem nyert bűnbocsánatot, annak szelleme a halála után bolyongott, nem talált nyugalomra. Aki pedig holtként az élők között marad, azt csak bajt hoz rájuk, vagy betegséget. Ha pedig valaki nem kapott bűnbocsánatot, akkor nemcsak a szellemétől tartottak a többiek, hanem a még élő rokonoktól is, ezért nagyon sok esetben az egész család életét megkeserítette az, aki nem részesül bűnbocsánatban. Kiközösítették a családot is. Ennek elkerülése érdekében jött létre egy új hivatás. Egy ember, aki magára vállalja más bűneit.

A bűnevő a felkérés után olyan rituálét folytatott, amely során a haldokló vagy a már halott személy mellkasáról evett meg egy darabka süteményt, kenyeret. A középkorban úgy hitték, hogy a bűn és a lélek is a mellkason keresztül távozik az emberből, ám míg a lélek szabadon tud távozni, a bűnt felfogja a kenyér vagy a sütemény, amelyet a bűnevő magába fogadott.
Amikor nem egy személyen, hanem annak házán volt rontás, akkor is a bűnevő segítségét kérték és már a ház előtt megkezdte a bűnevést. Még a házon kívül kellett elfogyasztania a bűnt magába fogadó kenyeret és sört, majd átvette a rontást.

A bűnevő feladata nem volt hálás. Ugyan megmentette az embereket bűneiktől, de éppen azért tartott tőle mindenki, mert már annyi bűnnel volt dolga. Ez azt jelentette, hogy a sok ember megmentése a bűntől, sok bűn terhének cipelésével is járt, így a másokat megszabadító embert is kiközösítették. A bűnevő nem is élt egy közösségben más embertársaival, csak az arra kijelölt helyen húzhatta meg magát, mint egy számkivetett. Maga a bűnevő személye is olyan volt, mintha rontás lett volna rajta.
Abból a szempontból sem volt hálás a bűnevő munkája, hogy ha nyomorúságos idők jártak, és a baj nagyobb közösségre is kiterjedt, a bűnevőt hibáztatták mindenért. Nem egyszer boszorkányként kivégezték a bűnevőt.

A bűnevés ősi rituálé, amely később foglalkozássá vált, de a Balkánon még a mai napig érvényben lévő szokás. Ez utóbbi esetben azonban a bűnevés személyei a fennmaradó családtagok.

Ha tehát úgy érzed, hogy a munkád nem a legjobb, akkor gondolj bele, milyen kirekesztő, hálátlan feladatot látott el egy bűnevő. Egyből más fényben fogod látni a saját munkádat.

További érdekességekért kérjük, keressétek fel Facebook oldalunkat!

(Forrás: lelkielet.co.hu | képek: deviantart.com, godisreal.today,)